Udeležba na pohištvenem sejmu Formland na Danskem

V sklopu projekta »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«, smo se avgusta 2021, skupaj z izbranima partnerjema udeležili sejma Formland na Danskem.

Na sejmu smo kot razstavljavci predstavili kar nekaj novosti, ki so v veliki meri pritegnile zanimanje novih, potencialnih kupcev. Obisk sejma je bil zelo dober.

V kontakt smo že stopili z vsemi novimi strankami in že se veselimo novega sejma, v pričetku leta 2022. 


In the project called "Promoting partners for more effective performance in foreign markets 2020-2022", we participated in a Formland meeting in Denmark together with selected partners in August 2021.

As exhibitors, we presented quite a few novelties at the fair, which largely attracted the interest of new potential buyers. The visit to the fair was very good.
We have already contacted all new customers and are already looking forward to the new fair in early 2022.

Gallery